Предавање ватрогасаца за ученике 6.разреда „Како поступити у случају поплаве, пожара, земљотреса“