Одржан математички квиз (Раухов квиз). Наставнице математике Гордана Стошић и Гордана Милутиновић са ученицима од 5.до 8.разреда одржали су математички квиз.