Finansijski plan za 2018.g.

Klikom na sledeći link možete videti Finansijski plan za 2018. godinu:

Finansijski plan za – 2018.g.

Klikom na sledeći link možete videti Izmenu finansijskog plana (Rebalans 1) za 2018. godinu:

Finasijski plan za – 2018.g.-rebalans 1

Klikom na sledeći link možete videti Usaglašavanje finansijskog plana (Rebalans 1) za 2018. godinu:

Usaglašavanje rebalansa 1 sa raspodelom sredstava za 2018.g.