Info

Gde se nalazimo?                    

Osnovna Škola “ Milutin Smiljković “ nalazi se u selu Vinarcu. Nastava se odvija u dva odvojena objekta i to u matičnoj školi u Vinarcu i isturenom odeljenju škole u Priboju. Matičnu školu u Vinarcu pohađaju učenici od I do VIII razreda iz Vinarca i Donjeg Stopanja kao i učenici od V  do VIII razreda iz Priboja i Zalužnja. Školu u Priboju pohađaju učenici od  I do IV razreda iz Priboja i Zalužnja.skola

Od kada postojimo?

Prema kazivanjima najstarijih učenika sa ovog područja koji su preminuli još šezdesetih godina prošlog veka, i na osnovu evidencije iz Letopisa, može se približno saznati da je prva osnovna škola na ovom području postojala od 1875. godine i da je učitelj bio grk Kristiforu. Zgrada se nalazila u okviru pravoslavne crkve, ali je porušena od strane Bugara, tako da danas nema nikakvih tragova o njenom postojanju osim bunara iz kojeg su se meštani i đaci snabdevali vodom za piće. Ova škola je bila izgrađena u selu Donjem Stopanju, neposredno do sela Vinarca, tako da su nju pohađala uglavnom muška deca iz Stopanja i Vinarca, a bilo je nekoliko učenika iz Čifluk Mire, Priboja i Zalužnja. Posle rušenja ove škole, učenici dugo godina uče u konaku SPC.

Godine 1910. izgrađena je, na sadašnjoj lokaciji, zgrada osnovne škole koja je bila u funkciji sve do osamdesete godine kada je porušena i na njenom mestu sagrađena nova škola sa sanitarnim čvorom i 6 novih učionica. Od 1915. godine škola u Vinarcu prestaje sa radom zbog ratnih razaranja za vreme Prvog svetskog rata i nastavlja tek 1919. godine. Treba pomenuti imena učitelja iz vremena pre Prvog svetskog rata Alekse Radovanovića i Jovana Petrovića iz Pirota. Osnovna škola u Vinarcu je do Drugog svetskog rata nosila ime „Vojvoda Putnik“. Od učitelja iz toga doba pominje se Jovan Ćirić (Petrović)koji je radio do 1915. godine kada odlazi u rat i gine na solunskom frontu.

Godine 1944. učitelj Zarije prelazi u Donje Stopanje a u vinaračkoj školi rade Aleksandar i Danica Zlatković. Dve godine kasnije za učitelje u Vinarcu bivaju postavljeni Ratmirko Petković i njegova supruga Sofija. To je vreme početka stvaranja nove socijalističke škole. U školu se upisuju Romi, održavaju se razni tečajevi, priredbe i druge manifestacije. Krajem avgusta 1953. godine četvororazredna osnovna škola u Vinarcu postaje osmogodišnja.

Godine 1958. za direktora škole je postavljen Krsta Dimitrijević. Obzirom na veliki broj učenika u predmetnoj nastavi, bilo je neophodno dograditi školu. Sa velikim naporom Krste Dimitrijevića i meštana Vinarca i Donjeg Stopanja izvršena je dogradnja škole, koja je po završetku radova imala 10 učionica i 2 kancelarije.

Pet godina kasnije za direktora je postavljen učitelj Dragoljub Mladenović koji se istakao modernizovanjem nastavnog procesa, nabavkom savremenog nameštaja, ograđivanjem dvorišta betonskom ogradom, izgradnjom česama, sanitarnog objekta, izgradnjom sportskog poligona. Škola dobija novo ime „ Milutin Smiljković “, u čast poginulog borca za slobodu iz Priboja, Milutina Smiljkovića. Boračka organizacija podiže spomenik kod mosta u Vinarcu, gde je izvršena egzekucija od strane kvislinga Zotovića.

Novi direktor škole 1972. godine je Borisav Papić, koji je takođe dao veliki doprinos razvoju škole kao vaspitno-obrazovn ustanove. Izgrađena je đačka kuhinja, nabavljena su novija nastavna sredstva, otvorena biblioteka pri školi sa oko 12000 knjiga, pretežno školska lektira.

Slika školeZgrada škole je u dva maha popravljana ali to nije pomoglo tako da je, dok je direktor škole bio Andrija Davidović koji je nasledio Borisava Papića, došlo do ozbiljne rekonstrukcije dograđenog objekta. Na mestu stare školske zgrade izgrađen je potpuno nov objekat na dva sprata sa šest učionica. Zgrada školske kuhinje je porušena jer je opština ukinula fond za finansiranje, a u novom delu školske zgrade izgrađen je sanitarni mokri čvor zahvaljujući donacijama iz inostranstva. Direktor škole, Andrija Davidović je za oko 20 godina upravljanja školom nastavio da radi na osavremenjavanju obrazovno-vaspitnog procesa u školi. U periodu od 1980. do 2000. godine , škola je sarađivala sa mesnim zajednicama na svim poljima.

Posle Andrije Davidovića koji je penzionisan, za direktora škole 2000.godine izabran je profesor srpskog jezika Nenad Cekić. On je nastavio  da radi na realizaciji plana i programa škole, kao i na dovršetku započetih građevinskih poslova. Značajno je reći da je celokupan školski nameštaj zamenjen novim, uređena je nastavnička kancelarija, biblioteka, betoniran plato ispred škole, uređena kancelarija za pedagoga, a odeljenje za administraciju je kompjuterizovano i sve to zahvaljujući donaciji američke humanitarne nevladine organizacije „Mercy corps“. Uvedena je verska nastava. Saradnja sa mesnim zajednicama je na visokom nivou.  Izgrađena su dva sportska terena na otvorenom (za mali fudbal i košarku), sa pratećom tehničkom dokumentacijom. Opremljen je kabinet za informatiku sa 25 računara, jedan video-bim, jednu interaktivnu tablu. Dvorište je osvetljeno. 2007.godine dobijena je novčana nagrada i zahvalnica „Radio Beograd“-a za učešće na Krosu – kroz Srbiju u vrednosti od 25.000 dinara, kao i Diploma za učešća i postignut rezultat na konkursu „MIR 2“ – program.

Učenici škole su u raznim takmičenjima osvajali prva mesta u opštini i na nivou Republike Srbije. Bilo je dosta učenika sa Vukovom i drugim diplomama, a većina je uspešno završila srednje stručne škole, gimnaziju, zanatske škole. Veliki broj bivših učenika vinaračke škole je završio razne fakultete. Nenad Cekić se i danas nalazi na mestu direktora škole.

skolaČime raspolažemo?

Trenutno raspolažemo sa: 10 učionica,  2 specijalizovane učionice, informatičkim kabinetom, radionicom za nastavu TO, dva  terena za sport (na otvorenom), bibliotekom opremljenom sa više od 20000 knjiga i dečijih časopisa, tri mokra čvora,  kancelarijama za: direktora, nastavnike, pedagoga, sekretara, šefa računovodstva. Pored skromne opreme koju posedujemo u školi, nastojimo stalno da unapređujemo kvalitet nastave i vannastavnih aktivnosti koračajući u sutret interesovanjima i potrebama naših učenika.

Šta planiramo?

Osavremenjivanje nastave novim nastavnim sredstvima, otvaranje novih kabineta i rekonstrukcija opreme u dosadašnjim, osvetljavanje dvorišta i sportskih terena škole u Vinarcu, ograđivanje škole u Vinarcu, uvođenje centralnog grejanja u školi, izrada platoa ispred škole u Priboju kao i izgradnja ograde i sportskih terena u Priboju.

Obezbedili smo:

  • projektnu dokumentaciju za sanaciju mokrog čvora škole u Vinarcu,
  • projektnu dokumentaciju za ograđivanje školskog dvorišta u Vinarcu,
  • projektnu dokumentaciju za izradu centralnog grejanja škole, a u toku je postupak dobijanja i građevinskih dozvola.