Javne nabavke

Zakon o javnim nabavkama možete preuzeti klikom na sledeći link:

Zakon o javnim nabavkama

Pravilnik o bližem uredjenju postupka javne nabavke možete preuzeti klikom na sledeći link:

Pravilnik-o-bližem-uređivanju-postupka-javne-nabavke