Finansijski plan za 2019.g.

Klikom na sledeći link možete videti Finansijski plan za 2019. godinu:

Klikom na sledeći link možete videti izmenu Finansijskog plana (Rebalans 1) za 2019. godinu: