Nastavno osoblje

 

Učitelji – Vinarce

Danijela Dimitrijević
Snežana Mitić
Milica Mujović Stojiljković
Slađana Petrović
Valentina Zdravković
Tamara Novković
Produženi boravak Milica Nikolić

 

Učitelji – Priboj

Ivana Stojković
Gordana Kostić

Predmet

Predavači – Vinarce

Srpski jezik Aleksandra Stojanović
Srpski jezik Milica Smiljković
Matematika Gordana Milutinović
Matematika Gordana Stošić
Engleski jezik Bojan Cekić
Engleski jezik Jelena Đurković
Engleski jezik Ana Stojanović
Ruski jezik Verica Stojanović
Fizika mr Dragan Dimić
Hemija Biljana Stamenković
Istorija Snežana Jovanović
Biologija Olivera Mićović
Geografija Milan Savić
TIT Lika Radivojević
TIT Slađana Jović
TIT Ivica Jović
Fizičko i zdravstveno vaspitanje Ivica Popović
Fizičko i zdravstveno vaspitanje Jelena Milošević
Likovna kultura Jugoslav Stanković
Muzička kultura Nataša Tasić
Informatika Jelena Momčilović
Verska nastava Nikola Stojiljković
Srpski jezik Jelena Vukadinović
Građansko vaspitanje Aleksandra Jović