Nastavno osoblje

 

Učitelji – Vinarce

Danijela Dimitrijević
Ljiljana Popović
Miodrag Andonović
Slađana Petrović
Valentina Zdravković
Snežana Mitić

 

Učitelji – Priboj

Tamara Novković
Gordana Kostić

Predmet

Predavači – Vinarce

srpski jezik Aleksandra Stojanović (odsutna)
srpski jezik Lidija Stanković (odsutna)
matematika Gordana Milutinović
matematika Gordana Stošić
engleski jezik Bojan Cekić
engleski jezik Aleksandra Jović
engleski jezik Ana Stojanović
ruski jezik Verica Stojanović
fizika mr Dragan Dimić
hemija Biljana Stamenković
istorija Snežana Jovanović
biologija Olivera Mićović
geografija Milan Savić
Tehnika i tehnologija Branka Stojadinovic
TIO Slađana Jović
TIO Ivica Jović
Fizičko vaspitanje Dragan Mladenović
Fizičko vaspitanje Jelena Milošević
Likovna kultura Jugoslav Stanković
Muzička kultura Nataša Tasić
Informatika Branka Stojadinović
Verska nastava Jelena Tasić
srpski jezik Vlada Stojanović
srpski jezik Milica Smiljković
 srpski jezik Tanja Djordjević