Završni račun 2017.g.

Klikom na sledeći link možete videti Završni račun za 2017. godinu:

Bilans stanja – Obrazac 1

Bilans prihoda i rashoda – Obrazac 2

Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima – Obrazac 3

Izveštaj o novčanim tokovima – Obrazac 4

Izveštaj o izvršenju budžeta – Obrazac 5

Finansijski izveštaj za 2017.godinu (sa iskazanim prihodima i rashodima)